عرض ۱۸ متر، ضد آب بودن و مقاوم در برابر پارگی این نوع فیلم جهت حفظ مدیریت آب و دیگر مصارف  مختلف کشاورزی استفاده می شود .