از فیلم های با ضخامت ۱۰۰ الی ۲۵۰ میکرون در رنگهای مختلف  تولید می شود و باعث حفظ ارزش غذایی محتویات و جلوگیری از تخمیر می شود.