• طول عمر بالا:

با بکارگیری از افزودنی ضداشعه ماوراء بنفش،  EVA و آنتی اکسیدنتها از شرکتهای معتبر خارجی می توان طول عمر نایلون ها را از یک تا چند فصل بنا به درخواست مشتری افزایش دهد.

 

  • افزایش مقاومت مکانیکی:

بهره وری از مواد اولیه ( LDPE و LLDPE ) و افزودنی مناسب  (… EVA،Anti U ) مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش، تنش های مکانیکی و چسبندگی مطلوب را افزایش داده و این امر تاثیر بهتری بر موارد ذیل دهد.

  1. استحگام کششی
  2. استحگام پارگی
  3. مقاومت خزشی
  4. مقاومت در برابر ضربه و رطوبت

 

  • عبور و پخش نور:

عبور نور مناسب و یکنواخت برای رشد گیاه و عمل فتوسنتز بسیار مهم است. در صورت عدم رعایت این امر در تولید علاوه بر تاثیر منفی بر کمیت محصول باعث رشد آفات، حشرات، باکتری و قارچ ها در گلخانه می شود، که باید از سموم و آفات کش ها بیشتری استفاده نمود و هزینه تولید بالا رفته و خاک شیمیایی می شود.

 

  • اثرات دمایی:

یکسان و مناسب بودن دمای گلخانه یکی از پارامترهای تاثیر گذار بد هزینه و کیفیت محصول می باشد، شاید بتوان این امر مهمترین نکته حرفه اقتصادی در گلخانه دانست، با بهره بری از مواد افزودنی مانند (EVA و IR) میتوان گرمای گلخانه، در حد زیادی در شب حفظ نمود این مورد مصرف سوخت را کاهش می دهد

برای برخی از نقاط که گلهای زینتی تولید می کنند گرما و تابش شدید محیطی نور بر تولید اثر نامطلوب داشته و باید از افزودنی های بکار برد که از جذب اشعه ماورای بنفش کاسته و گرمای کمتری وارد گلخانه شود و گرما متعادل تر گردد.

 

  • ضد قطره و ضد بخار:

به علت اختلاف دما در بیرون و درون گلخانه، بر روی سطح داخلی فیلم قطرات آب تشکیل می شود که باعث بروز مشکل در تولید محصول بیماری برای گیاه می شود که با بکار بردن افزودنی مناسب باعث کاهش کشش سطحی بخارآب متراکم بر سطح داخلی پوشش شده و از چک کردن مستقیم بر گیاه، سوختگی برگها در اثر تابش ذره بینی، کاهش ۳۰ درصدی استفاده از نور مناسب، جلوگیری به عمل می آید.